Test og kvalitet i K02-kontrakten

kr. 15.000

Dette kursus er målrettet dig, der arbejder med at modtage leverancer under de offentlige standardkontrakter, som står overfor at skulle udarbejde udbudsmateriale, eller som ønsker inspiration til, hvordan du kan samarbejde med en agil leverandør under de offentlige standardkontrakter.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores kursusansvarlige, Gitte Ottosen:
4940 8552
gitte@key2quality.dk

Kurset er delt i to dele:

 1. På første del af kurset vil vi komme ind på relevante overvejelser for udbudsmaterialets indhold, i forhold til hvordan du ønsker at godkende leverancerne, organisere ressourcerne i projektet og ansvarsfordeling mellem dig som kunde og den kommende leverandør. - Overvejelser, som skal afspejles i de tilhørende kontraktbilag, der udsendes med udbudsmaterialet.
 2. Den anden del handler om det samarbejde, kontrakten sætter en ramme omkring. Selvom der er stor forskel på projekter, er der stadig nogle typiske udfordringer, som du kan støde på i forhold til at styre prøver og godkendelser. På anden del af kurset får du input til, hvordan du kan styre, afvikle og godkende prøverne.

Emner

Forberedelsesfasen – overvejelser under udarbejdelse af udbudsmateriale

 • K02-kontraktens vigtigste bilag vedrørende kvalitet, og hvad skal du især være opmærksom på?
 • Hvad giver mening for kunden at bede leverandøren om i forhold til kundens egen organisering og økonomi?
 • Hvad ønsker kunden selv at stå for?
 • Hvordan vil kunden godkende? Evt. delleverancer samt den samlede leverance.
 • Hvad skal den samlede strategi være for test og prøver?

Projektfasen – når udbuddet er afsluttet, og leverandøren er fundet

 • Hvordan kan du udnytte afklaringsfasen i forhold til test og prøver?
 • Kan styring af prøverne kombineres med løbende godkendelser under projektets forskellige faser?
 • Der kan i projekter være forskellige måder prøverne afvikles på. Dette påvirkes af ansvarsfordelingen mellem kunde og leverandør, de kompetencer projektet har, og hvordan kunden har organiseret sig.
 • Forskellige scenarier for afvikling af prøverne, og hvad det kræver af forberedelse fra kundens side

Målgruppe

Arbejder du med at modtage leverancer under de offentlige standardkontrakter, står du overfor at skulle udarbejde udbudsmateriale, eller ønsker du inspiration til, hvordan du kan samarbejde med en agil leverandør under de offentlige standardkontrakter? Så er dette kursus for dig.

Underviser

Pernille Vejby Lauritsen har arbejdet med K02-kontrakten siden 2009, både i rollen som testmanager og projektleder. Pernille har både arbejdet med besvarelse af prøvebilaget på adskillige offentlige udbud, fra leverandørsiden og været projektleder på udbud. Hun er desuden grundigt inde i afhængighederne mellem de forskellige kontraktbilag. I sin tid som projektleder indenfor sundhedssektoren arbejdede Pernille med forskellige typer af udbud – og med projekter, der startede med et offentligt udbud for derefter at overgå til implementering; men også projekter, der primært handlede om implementering af nye arbejdsgange og processer.

Pris

Kurset koster DKK 15.000,-.

Tid og sted

Kurset afholdes som et lukket kursus hos jer.

Det gennemføres over én dag og har format som en kombination af korte gennemgange og interaktiv workshop.

Kontakt vores kursusansvarlige, Gitte Ottosen for at aftale tid og sted:
Telefon: 4940 8552
E-mail: gitte@key2quality.dk

Tilmelding

Kontakt vores kursusansvarlige, Gitte Ottosen for at aftale tid og sted for kurset:
4940 8552
gitte@key2quality.dk