Quality Coaching

kr. 30.000

Nyt kursus fra 2024!

Coachuddannelse for testfaglige

Med rollen som quality coach skal du have en dyb forståelse for det agile mindset og for de forskellige rammeværker for agil udvikling. Du skal desuden have indsigt i, hvordan test passer ind i den kontekst.

På kurset ”Quality Coaching” får du suppleret indholdet af din faglige rygsæk med kompetencer, der ligger udenfor den klassiske testfaglighed.

Kurset er delt op i tre moduler med tilhørende online supervisionssessioner, som finder sted ca. en måned efter hvert modul:

Modul 1: 7.-8. februar 2024. Supervision 4. marts 2024.
Modul 2: 3.-4. april 2024. Supervision 30. april 2024.
Modul 3: 29.-30. maj 2024. Supervision 20. juni 2024

Selve kurset koster 30.000,- kr. Hertil skal lægges 1.500,- kr. pr. modul til ophold på kursusstedet, Hotel Nyborg Strand.

Har du spørgsmål?

Kontakt vores kursusansvarlige, Gitte Ottosen:
4940 8552
gitte@key2quality.dk

Kategori:

Med rollen som quality coach skal du have en dyb forståelse for det agile mindset og for de forskellige rammeværker for agil udvikling. Du skal desuden have indsigt i, hvordan test passer ind i den kontekst.

På kurset ”Quality Coaching” får du suppleret indholdet af din faglige rygsæk med kompetencer, der ligger udenfor den klassiske testfaglighed. Fundamentet for vores kursus er Anne-Marie Charrett’s definition af rollen som quality coach:

“A quality coach guides, supports and rallies a team to collectively own and improve quality through facilitation, education, experimentation and visualisation. They are a passionate advocate for quality.”

Efter en indledende diskussion om de agile principper skal vi arbejde med emner som den agile teststrategi, teknikker for coaching, mentoring og facilitering, forandringsledelse og retrospektive. Og så skal vi selvfølgelig diskutere, hvordan vi advokerer for kvalitet – hvordan vi ”sælger” test til teamet og til resten af organisationen.

På dette kursus antager vi, at du har det grundlæggende testfaglige på plads, og at du har styr på begreber og teknikker, som dækkes af såvel ISTQB som TMAP.

Emner

Modul 1

Rollen som quality coach

 • Sammenligning med klassiske testroller
 • Interessenthåndtering

Det agile værdisæt

 • Det agile manifest
 • De agile principper

Den agile teststrategi

 • VOICE
 • Produktrisikoanalyse i agile teams
 • Agile test kvadranter
 • ”Continuous everything”

Forståelse af menneskelig adfærd

 • Persontyper
 • Repræsentationssystemer
 • Motivation

Facilitering

 • Workshop og brainstorming
 • Retrospektiv

 

Modul 2

Coaching

 • Hvad er coaching?
 • De tre samtaleniveauer
 • Nærvær, anerkendelse og accept
 • Matching og kalibrering
 • Kongruens/inkongruens
 • Nøgle
 • Overbevisninger
 • Kontrolcirkel

 

Modul 3

Forandringsledelse

 • Værdien af test og kvalitetssikring
 • Kolbs læringscirkel
 • PDCA
 • ADKAR
 • Kotters 8-trins proces for forandringsledelse

Situationsbestemt ledelse

 • Ledelsestyper
 • Konflikthåndtering

Værktøjer

  • Rodårsagsanalyse
  • Causal loop diagram
  • Systemisk tænkning

Målgruppe

Kurset er for dig, som er testfaglig (tester eller testmanager) og på vej over i en mere coachende og støttende rolle i din organisation, hvor du har brug for at blive klædt på med kompetencer til at støtte din organisation bedst muligt.

Undervisere

For at sikre dig det bedst mulige kursus har vi valgt at have forskellige undervisere til de enkelte moduler.

I modul 1 og 3 får du Gitte Ottosen som underviser, mens du på modul 2 vil blive undervist af en coach og underviser fra Bladbjerg og Kibsgaard.

Undervisningen vil være praksisnær. Vi gennemgår små bidder og prøver dem af løbende, så du kan få dem ind under huden. Du vil ligeledes få mulighed for at afprøve forskellige spil eller øvelser, som du kan benytte, når du kommer tilbage i din organisation.

Kurset er delt op i tre moduler med tilhørende online supervisionssessioner, som finder sted ca. en måned efter hvert modul. På supervisionssessionerne får du mulighed for at stille spørgsmål og diskutere problemstillinger i den praktiske implementering.

Hjemmearbejde og eksamen

Mellem hvert modul anbefaler vi, at du afprøver det lærte i praksis, så du har mulighed for at få hjælp på de supervisionssessioner, der er placeret efter hvert modul.

Der er ingen eksamen til dette kursus.

Pris

Selve kurset koster 30.000,- kr. Hertil skal lægges 1.500,- kr. pr. modul til ophold på kursusstedet, Hotel Nyborg Strand.

Tid og sted

Kurset er delt op i tre moduler med tilhørende online supervisionssessioner, som finder sted ca. en måned efter hvert modul:

Modul 1: 7.-8. februar 2024. Supervision 4. marts 2024.
Modul 2: 3.-4. april 2024. Supervision 30. april 2024.
Modul 3: 29.-30. maj 2024. Supervision 20. juni 2024.

Undervisningen finder sted med overnatning på Hotel Nyborg Strand.