Testpolitik og teststrategi

Testpolitik og teststrategi

Vores erfarne testmanagementkonsulenter kan supportere jer, når der skal defineres et grundlag for en struktureret tilgang til test samt udarbejdelse af en række vigtige dokumenter, der efterfølgende danner grundlag for jeres tilgang til test såvel på organisatorisk niveau som på individuelle projekter/programmer.

Disse er:

  • Testpolitik.
  • Organisatorisk teststrategi.
  • Teststrategi for projekt/agile release train.

Overblik og kvalitet

Vi hjælper jer med at få et klart billede af hvorfor I tester, og dokumentere det i organisationens Testpolitik. Vi sikrer en rød tråd fra forretningens mål for test og kvalitetssikring til definition af de metrikker der skal benyttes til at følge op på implementeringen af aktiviteter for at opfylde målet, med grundlag i metoden “Goal – Question – Metric”.

Dokumentation og implementering

Når vi så har dokumenteret jeres hvorfor, er det tid til at fastlægge hvordan testen skal gennemføres. Dette dokumenteres i en teststrategi og bør defineres på såvel strategisk som operationelt niveau, det vil sige for organisationen som helhed såvel som for konkrete projekter (eller agile release trains) i organisationen. Det er vigtigt at det er et konkret værktøj og at det bliver implementeret i organisationen/projektet – vi står naturligvis også til rådighed med assistance til denne udrulning af strategien.

Vi mener

”Vi er glade for vores arbejde og denne glæde deler vi gerne med vores kunder og de teams vi er ude hos. Dermed skabes der en meget bedre energi og effektivitet.”

Gitte Ottesen