Testautomatisering er kommet for at blive…

Agile metoder og DevOps/DevSecOps går sin sejrsgang i flere og flere IT-projekter og -organisationer. For at få det maksimale ud af disse metoder er vi nødt til at tænke testautomatisering ind fra starten, så testautomatisering udvikles parallelt med udviklingen af koden og selve løsningen. Testautomatisering kan foregå på flere forskellige lag, eksempelvis:

 1. statisk kodeanalyse og komponenttest på kodeniveau
 2. API-test på f.eks. integrationslaget
 3. automatiseret regressionstest på løsningens brugergrænseflade

Hos Key2Quality hjælper vi jer med at definere og implementere jeres testautomatiseringsstrategi og -framework, så I får det maksimale ud af at implementere testautomatisering – om det være sig i et agilt, DevOps/DevSecOps eller et mere klassisk vandfalds-setup.

Sådan hjælper vi med testautomatisering

Afhængigt af hvor I er i brugen af testautomatisering, hjælper vi jer med at komme videre. Står I på tærsklen til at gå i gang med at implementere testautomatisering, hjælper vi jer godt i gang. Er I allerede i gang men behøver hjælp til at komme videre, rådgiver vi jer med strategisk, taktisk eller operationel ekspertise indenfor testautomatisering.

Vi hjælper jer ved blandt andet at:

 • implementere en testautomatiseringsstrategi, der blandt andet definerer niveauet for automatiseret test
 • opsætte og implementere et automatiseringsframework med en sammensætning af værktøjer, der understøtter jeres strategi
 • sikre at testautomatisering tænkes ind fra starten af i forhold til DevOps eller i jeres projekt og føres med over i driftsorganisationen i mere klassiske projekter.
 • sikre fokus på tilgængelige testdata til at eksekvere den automatiserede test med
 • supportere implementeringen, opbygningen og afviklingen testautomatisering i teams eller projekter
 • rådgive omkring miljøopsætning til at understøtte testautomatisering

Værdien af testautomatisering

Vores fokus er at skabe værdi fra dag ét gennem en professionel tilgang til testautomatisering.

Mere konkret får I:

 • bedre kvalitet i produktet gennem et kontinuerligt fokus på testautomatisering igennem hele software livscyklus
 • en tilgang til testautomatisering, der er tilpasset jeres projekt eller organisations behov ud fra jeres kontekst
 • en struktureret tilgang til testautomatisering med fokus på blandt andet ‘value for money’

Har I brug for hjælp til testautomatisering?

Lad os tales ved om, hvordan vi kan hjælpe jer med testautomatisering.