Coaching og mentoring

Målrettet coaching og mentoring

For medarbejdere, der f.eks. er nye i rollen som testmanager, eller som for første gang skal stifte bekendtskab med rollen som programtestmanager, giver det stor værdi at blive supporteret i en periode med coaching og/eller mentoring fra en erfaren testmanager med praktisk erfaring fra lignende projekter og/eller roller. Coachen kan agere en værdifuld sparringspartner i forhold til konkrete problemstillinger såvel som mere generelle diskussioner i forhold til medarbejderens nye rolle.

Fleksibel løsning

Vi anbefaler en klippekortsløsning hvor vi holder et indledende møde hvor medarbejder og coach hilser på hinanden, og der skabes et fælles billede af opgaven som medarbejderen skal løse, samt forløb og rammer for coaching. Herefter aftales fra gang til gang tidspunkt og udstrækning af næste møde.

Vi mener

”Ordentlighed er en af de primære værdier hos Key2Quality. Vi tager altid ansvar for opgaven og vi anbefaler det, som vil give mest værdi for kunden. Vi har respekt for kunden og for kundens model af verden samtidig kan man forvente fuld ærlighed fra os. Frem for alt, så er en time hvor vi har arbejdet for kunden en time registreret, ikke mere.”