Gitte Ottosen – medejer, ekspert testkonsulent og underviser