Testmanager – vi er eksperter inden for test management

Udfordringer, som kræver test management

Står din organisation overfor et projekt eller program der er kritisk for forretningen, med stor kompleksitet og potentielt med flere eksterne leverandører, så vil du ofte stå med udfordringer som: 

 • Behov for etablering af effektiv strategi for test på tværs af leverandører, platforme og releases. 
 • Manglende testkompetencer i organisationen. 
 • Mangelfuld kommunikation om kvalitetsudfordringer. 
 • Mangelfuldt overblik over fremdrift i testen. 
 • Manglende overblik i forhold til såvel specifikation som afvikling af test. 
 • Kvalitetsudfordringer i kravgrundlaget, uanset om der arbejdes i traditionel eller agil metode. 
 • Manglende indblik i kvaliteten både i detaljen og på overordnet niveau. 
 • Manglende ejerskab i forhold til kvalitetssikring. 

 

 

Test management

Sådan hjælper vi med test management

Vores test managers hjælper dig til at skabe overblik i forhold til projektets kvalitetsmæssige udfordringer, løfter testkompetencen i projektet og sikrer en effektiv testproces i hele livscyklus, uanset om vi taler agil udvikling eller et traditionelt projekt i henhold til v-modellen. 

Dette gør vi ved at: 

 • Identificere forretningens mål for test og kvalitetssikring. 
 • Definere en klar og effektiv teststrategi for dit projekt/program. 
 • Identificere behov for metrikker og rapportering med basis i forretningens mål. 
 • Sikre at målinger og rapportering når frem til rette interessenter. 
 • Løfte testkompetencerne i projektet/programmet. 
 • Coaching af og sparring med team og interessenter. 
 • Implementering af en struktureret tilgang til testdesign og implementering. 
 • Koordinere og styre de daglige testaktiviteter på tværs af teams, projekter og leverandører. 
 • Sikre transparens i teamet/projektet i forhold til fremdrift og status. 
 • Hjælpe til med at skabe en forståelse for forretningens behov. 
 • Sikre at såvel funktionelle som non-funktionelle krav som f.eks. performance er i fokus. 
 • Skabe forståelse i teamet for det fælles ejerskab for kvaliteten. 
 • Implementere testprocesforbedring kontinuerligt i projektet.  
 • Skabe objektiv indsigt i produktets kvalitet. 

Værdi 

Vores fokus er på at skabe værdi fra dag ét gennem en professionel tilgang til test, du får: 

 • Bedre kvalitet i produktet gennem et kontinuerlig fokus på kvalitet igennem hele livscyklus.  
 • En struktureret tilgang til test – testimplementering med den mest effektive test med færrest mulige testcases, hvilket igen resulterer i kortest mulig tid på kritisk sti. 
 • En testtilgang der er fuldstændig tilpasset dit projekts behov – din kontekst. 
 • Et klart billede af kvaliteten af din leverance – et solidt grundlag for dine beslutninger. 

Refleksion om test

Der er ikke muligt, at teste kvalitet ind. Kvalitet er et fundament, som skal tænkes ind fra starten. Læs Gittes Ottesens bøn til danske virksomheder her.

Vi mener

”Vi har stor erfaring med kritiske systemer inden for sundhed og telefoni samt de helt rigtige certificeringer”

Margit Sejerkilde