Software tester

Behovet for en softwaretester

Uanset hvilken udviklingsmodel i arbejder med, kan struktureret test være en udfordring. Der skal sikres, at der bliver testet tidligt, struktureret og med rette fokus i forhold til forretningens behov og identificerede risici. For test og kvalitetssikring i en agil, eller specifikt skaleret agil kontekst kræves nye kompetencer og metoder både hos de testfaglige og hos de enkelte teammedlemmer i det agile team. Det agile mindset skal gennemsyre alle aktiviteter i teamet – også test og kvalitetssikring. Dette giver en række helt nye udfordringer, som en softwaretester kan hjælpe med at løse.  

Hvis din organisation er udfordret på kvaliteten af den test der udføres, oplever for mange fejl i produktion, eller har svært ved at få styr på en struktureret og effektiv tilgang til udvikling og afvikling af test så kan det skyldes udfordringer som: 

 

 • Forretningen eller udviklingsteam er det eneste testteam – og de har travlt med deres primære opgave og mangler potentielt testkompetencer.  
 • Reaktiv tilgang til testspecifikation og afvikling – test er noget ”man” laver til sidst. 
 • Softwaretesteren er ikke en integreret del af det agile team, men er en ekstern ”service” der benyttes efterfølgende. 
 • Ineffektiv/mangelfuld implementering af testcases grundet manglende kendskab til struktureret test. 
 • Manglende overblik i forhold til såvel specifikation som afvikling af test. 
 • Kvalitetsudfordringer i kravgrundlaget, uanset om der arbejdes i traditionel eller agil metode. 
 • Sprintmål opfyldes ikke og planlagt scope nås ikke fordi der løbende kommer fejl der skal rettes fra den parallelle testaktivitet der gennemføres. 
 • Fejl i forhold til brugerens reelle behov identificeres først sent i livscyklus. 
 • Udviklingsteamet ser ikke test og kvalitetssikring som deres opgave eller ansvar, der testes på unittest niveau, men ikke over. 
 • Der er ikke fokus på den løbende automatisering af test. 
Softwaretester

Sådan hjælper vores software testere

Vores software testere hjælper dig til at sikre den mest effektive tilgang i forhold til specifikation og afvikling af test i forhold til projektets kvalitetsmæssige udfordringer, løfter testkompetencen i projektet og sikrer en effektiv testproces i hele livscyklus, uanset om vi taler agil udvikling eller et traditionelt projekt i henhold til v-modellen. 

Dette gør vi ved at: 

 • Tilbyde stærke agile testprofiler der har erfaring med at arbejde som integreret del af et agilt team (samt evt. agilt release train).
 • Implementere en struktureret tilgang til testdesign og implementering. 
 • Fokusere på at sikre at test ikke er på den kritiske sti, men udvikles og afvikles parallelt med udviklingen. 
 • Løfte testkompetencerne i projektet/programmet. 
 • Coache og sparre med team og forretning. 
 • Sikre at testeren er en integreret del af teamet, og at vedkommende har såvel en stærk testfaglighed som evnen til at formidle det i rollen som coach eller sparringspartner. 
 • Sikre transparens i teamet/projektet i forhold til fremdrift og status. 
 • Hjælpe til med at skabe en forståelse for forretningens behov gennem at assistere forretningen med definition af krav/user stories med support fra testdesignteknikker og procesmodellering. 
 • Sikre at såvel funktionelle som non-funktionelle krav som f.eks. performance er i fokus. 
 • Supportere implementering af testautomatisering i team/projekt.  
 • Implementere testprocesforbedring kontinuerligt i projektet.  

Værdi 

Vores fokus er på at skabe værdi fra dag ét gennem en professionel tilgang til test, du får: 

 • Bedre kvalitet i produktet gennem en kontinuerlig fokus på kvalitet igennem hele livscyklus.  
 • En struktureret tilgang til test – testimplementering med den mest effektive test med færrest mulige testcases, hvilket igen resulterer i kortest mulig tid på kritisk sti. 
 • En testtilgang der er fuldstændig tilpasset dit projekts behov – din kontekst. 
 • Et klart billede af kvaliteten af din leverance – et solidt grundlag for dine beslutninger.

Vi mener

”Vi tager altid ansvar for opgaven og vi anbefaler den løsning, som giver bedst værdi for virksomheden med udgangspunkt i de udfordringer, der er. Du kan altid forvente fuld ærlighed fra os.”

Margit Sejerkilde