Release manager

Vores release managers møder dit team med en struktureret og pragmatisk indstilling

Hvad er release management?

Release management kan på dansk oversættes med ”håndtering af udgivelser” eller ”håndtering af frigivelser”, men inden for testverdenen bruger vi normalt det engelske udtryk, ”release management”. Release management er en disciplin, som handler om at styre de understøttende processer omkring release (”udgivelse” eller ”frigivelse”) af en ny version af et stykke software fra 1) udviklingsmiljø igennem 2) testmiljø til 3) produktionsmiljø.
Med release management kan man desuden etablere procedurer i organisationer, så opdatering af software ikke forårsager unødvendig forstyrrelse eller nedetid.

Release management skaber struktur i udviklingsprocessen

Hos Key2Quality ved vi, hvor vigtigt det er at tænke release management ind fra starten af alle større projekter. Uden release management kan der opstå usikkerhed i udviklingsteamet om, hvem i teamet der har ansvaret for at release koden hvornår, og der vil gå unødvendigt meget tid med koordinering i forhold til release. Når release management er tænkt ind fra starten af, skabes der struktur i udviklingsprocessen, og der kan opstå et smidigt flow i udviklingsarbejdet og mellem miljøerne.

På siden ”Kunder” kan du se et udsnit af de kunder, som vi tidligere har hjulpet.

Hos Key2Quality har vi konsulenter, som er specialister i release management. Vi ved, hvad der er best practice inden for faget, og med mange års erfaring med release management i store danske såvel som internationale IT-systemer har vi forudsætningerne for at kunne sætte os ind i de problemstillinger, som vi møder hos nye kunder.

Vores release managers er strukturerede, pragmatiske og dygtige til interessenthåndtering. Vores fokus ligger på at skabe de optimale rammer for et projekt ved at gå i dialog og give feedback til kundens udviklingsteam til, hvordan de arbejder mest optimalt i forhold til release.

Hvad laver en release manager?

Release manageren har 3 overordnede ansvarsområder:

  • Opsætning af gates (kvalitetskrav) mellem miljøerne: For at kunne release fra det ene miljø til det andet, skal bestemte testaktiviteter være overstået, eller ”passed”. I tæt samarbejde med test manageren definerer release manageren, hvilke kvalitetskrav der skal være opfyldt, for at et kodestykke eller et stykke funktionalitet kan releases til næste miljø. Når disse gates er sat op, laver release manageren en ”governance” (på dansk ”overvågning”) til at understøtte processerne. På den måde sørger release manageren for, at der ikke bliver releaset noget til produktion, som ikke overholder kravene.
  • Definition af roller og ansvarsområder: Release manageren definerer roller og ansvarsområder i teamet, så projektdeltagerne ved, hvad der stilles af krav i forhold til release.
  • Planlægning og interessenthåndtering: Release manageren laver en release plan for, hvornår et kodestykke må releases fra det ene miljø til det andet. Denne plan skal være grundigt gennemarbejdet, inden den kommunikeres ud til interessenterne, så den er helt tydelig for dem. Det handler ganske enkelt om at skabe transparens i forhold til, hvornår der må releases fra et miljø til et andet.

Når der skal implementeres et nyt IT-system, er det kort sagt release managerens opgave at sørge for, at de understøttende processer er på plads, så evt. fejl og mangler i softwarekoden identificeres så tidligt som muligt, og udviklingsteamet releaser den rigtige kode til produktionen i første forsøg.

Test management

Behov for en release manager?

Lad os tales ved om, hvordan vi kan hjælpe jer med release management.