Quality coach

Quality Coaches bidrager, når nye opgaver stiller krav om nye kompetencer

Test og kvalitetssikring i en agil eller skaleret agil kontekst kræver nye kompetencer og metoder både hos de testfaglige og hos de enkelte teammedlemmer i det agile team. Det agile mindset skal gennemsyre alle aktiviteter i teamet – også test og kvalitetssikring. Hvis du hertil lægger en skaleret agil model, så bliver de kvalitetsmæssige udfordringer kun større.

Hvilke udfordringer kan opstå

Her er et par eksempler på udfordringer, som I kan møde i denne kontekst:

 • Manglende forståelse for det fælles ejerskab af test og kvalitetssikring i teamet.
 • For lidt fokus på test af den samlede løsning, evt. på tværs af teams.
 • Ingen fælles teststrategi for projektet eller det agile release train, ej heller for den automatiserede test.
 • Test er ikke en integreret del af udviklingsaktiviteterne.
 • Sprintmål opfyldes ikke og planlagt scope nås ikke fordi der løbende kommer fejl der skal rettes fra den parallelle testaktivitet der gennemføres.
 • Som en del af testen konstateres, at brugerens behov ikke er adresseret med løsningen.

Høj faglighed og praktisk erfaring

Vores quality coaches kommer med praktiske erfaringer fra agile teams og trains som enten testere eller testmanagere, og har desuden en solid testfaglig og agil baggrund.

Vi hjælper dig gennem hele forløbet

Vi hjælper dig til at skabe en arbejdsmetode der sikrer den løbende kvalitetssikring af user stories og features, som giver fælles ejerskab af kvaliteten på leverancen og løfter testkompetencerne i projektet igennem hele livscyklus.

Dette gør vi ved at:

 • Tilbyde stærke agile testprofiler der har erfaring med at arbejde som en integreret del af et agilt team eller som en del af et agilt release train.
 • Coache team og product owner i at skabe en fokus på at bygge kvalitet ind i produktet fra starten.
 • Coache teamet i en kontinuerlig fokus på kvalitetssikring fra kravsdefinition til produktion.
 • Skabe en kvalitetskultur i team og train.
 • Facilitere afklaringsworkshops med fokus på brugerens behov og kvalitetskrav.
 • Visualisere udfordringer med test og kvalitet og coache teamet i hvordan dette forbedres.
 • Supportere kommunikation mellem kunde, product owner og team. Hjælpe teamet til at få en fælles forståelse for hvordan der testes, både på feature- og storyniveau.

 

Vi fokuserer på værdiskabelse

Vores fokus er på at skabe værdi fra dag ét gennem en professionel tilgang til test. Hos Key2Quality får du:

 • Højere kvalitet i leverancen gennem en kontinuerlig fokus på kvalitet igennem hele livscyklus.
 • Test som en integreret del af udviklingsaktiviteterne.
 • Hurtigere identifikation af fejl med test som en integreret del af udviklingen, hvilket igen betyder lavere udgifter til fejlretning.
 • En struktureret tilgang til test – mest effektiv testimplementering med færrest mulige testcases. Som resultat heraf er et projekt hvor test tager kortest mulig tid på den kritiske sti.
 • Mulighed for kvalitetscoaching i teamet som en del af det daglige arbejde.

Refleksion om test

Læs Gittes top 10 for test og kvalitetsmæssige udfordringer i forbindelse med SAFe transformation. Læs gerne hele artiklen på vores blog.

Vi mener

”Hos Key2Quality skaber vi fælles ejerskab i alle IT-processer”

Gitte Ottosen