Jacob Fisker, ekspert testkonsulent hos Key2Quality