Testmanager, orchestrator eller quality coach

Om foredraget

Vi har – siden agile blev en del af vores hverdag – talt om testerens rolle, og hvordan den kan og bør ændre sig i lyset af nye måder at levere software på – med forskellige agile metoder som SCRUM og DevOps, og senest de forskellige skalerede agile rammeværk. Men testmanagerens rolle er også under forandring, og vi oplever, at der bliver sat spørgsmålstegn ved rollen i nogle situationer – har den stadig sin eksistensberettigelse?

Faktum er:

  • at test og kvalitetssikring er essentielt for at levere kvalitet uanset udviklingsmodel – så også i disse nye rammer er en teststrategi stadig essentiel.
  • at nogle (især i en skaleret kontekst) stadig har brug for at orkestrere test for løsningen fra start til slut og fokusere på at sikre, at afhængigheder på tværs af teams behandles. Vi skal have fokus på kvaliteten af både den enkelte user story og den samlede end-to-end løsning, og at vi har de nødvendige kompetencer i vores teams til at kunne løfte dette.

Så uanset rollens navn er test og kvalitetsledelse stadig relevant, også i en agil eller skaleret agil kontekst.

For nogle er den traditionelle testmanager-rolle stadig 100 % relevant, men for mange af os er testmanager-rollen ved at skifte retning mod en rolle med fokus på orkestrering og kvalitetscoaching.

Så det er måske tid til at overveje spørgsmål som:

  • Har jeg kompetencerne til at træne mit hold i test?
  • Hvordan støtter jeg teamet i fokus på løbende kvalitetssikring?
  • Hvordan sikrer jeg, at vi har det rette fokus på værdi, mens jeg tester?

Så start med at se på din kontekst; udviklingsmodel, organisation, kultur og kompetencer i teamet, og overvej så, hvad det er for en rolle, du har brug for. I stedet for at vælge en af de tre nævnt i titlen, skal det måske være en overvejelse om, hvordan du kan kombinere kompetencerne fra de tre roller til en profil, der passer lige præcis i din kontekst. Denne præsentation vil tage dig igennem nogle af de kompetencer, der er nødvendige for at være en orkestrator og kvalitetscoach af god kvalitet, med fokus på både de bløde og hårde færdigheder, som vil hjælpe dig med at være den bedst mulige støtte for dit team/projekt/tog.

Praktiske oplysninger

Foredragsholder: Gitte Ottosen
Varighed: 45 minutters indlæg samt 15 minutter til spørgsmål. Eller efter aftale.
Pris: 5.000 kr. + evt. transport

Vi tilbyder også skræddersyede foredrag. Kontakt os for at høre mere.

Forespørgsel om foredrag

Siden EuroSTAR i juni, hvor Gittes foredrag var blandt de højest ratede, har Gitte haft travlt med at holde foredraget igen og igen – forskellige steder i verden og online. Samlet set har Gitte nu holdt foredraget 5 gange:

Nu er det også muligt at booke foredraget i et lukket forum. Send os en forespørgsel via formularen herunder:

7 + 8 =

Feedback fra deltagere på EuroSTAR 2022: