Foredrag

Book os til et foredrag om softwaretest

Hos Key2Quality er vi eksperter i softwaretest. Og vi deler meget gerne ud af vores viden. Her på siden kan du læse om de foredrag, som vi kan bookes til. Vi kommer gerne til jer men kan også holde foredrag i vores egne kursuslokaler i Skanderborg.

Vi tilbyder også skræddersyede foredrag. Kontakt os for at høre mere.

Testmanager, orchestrator eller quality coach

Vi har – siden agile blev en del af vores hverdag – talt om testerens rolle, og hvordan den kan og bør ændre sig i lyset af nye måder at levere software på – med forskellige agile metoder som SCRUM og DevOps, og senest de forskellige skalerede agile rammeværk. Men testmanagerens rolle er også under forandring, og vi oplever, at der bliver sat spørgsmålstegn ved rollen i nogle situationer – har den stadig sin eksistensberettigelse?

Test i en skaleret agil udviklingsmodel

Hvad gør I for at understøtte test og kvalitet i en skaleret agil model? Hvordan sikrer I tilstrækkeligt fokus på test både på teamniveau – på tværs af teams og for løsningen som helhed? Hvem løber med strategi og orkestrering af test på alle disse områder? Hvem hjælper teamet til at blive bedre til test og til at tage ejerskabet for kvalitet af det de bygger?

I denne præsentation vil Gitte Ottosen diskutere de største udfordringer ved transformationen til en skaleret udviklingsmodel set med test- og kvalitetsbrillerne, og hvad der kan gøres for at løse disse.

Kvalitet handler ikke om test, det handler om værdi

Ved I, hvorfor I tester? Ved I, hvilke forretningsmål I understøtter? Eller hvordan jeres arbejde skaber værdi for forretningen? For det agile team er det essentielt at forstå, hvorfor vi laver de løsninger, vi laver, og dermed også, hvorfor vi tester – det er essentielt at forstå den værdi, som vores arbejde vil have for virksomheden. Alt for ofte er vores fokus kun på de traditionelle målinger; fundne fejl, fejlenes alvorlighed, testens fremdrift osv. Men hvordan ved vi, hvad vi er her for, hvad forretnings-forventningerne er, og om vi gør vores arbejde godt? For at kunne opnå den forståelse er vi nødt til at forstå målene for test, og vi skal følge op på, om vi når dem eller ej.

Bliv bedre til at forstå kundens behov

Internationale undersøgelser viser, at omkring halvdelen af de fejl, der introduceres i software, bliver introduceret, fordi man ikke har forstået kundens eller brugerens behov, og at disse fejl bliver fundet sent i forløbet som en del af systemtest eller accepttest. Samtidig bruger vi som testere testdesignteknikkerne som en del af vores testopgave, også som testere i et agilt team. Vi bruger dem for at skabe den bedste og mest effektive test og samtidig som grundlag for et godt overblik over fremskridt og dækning, uanset om vi tester eksplorativt eller bruger dem som grundlag for automatiserede regressionstests. – Som et værktøj til at få et bedre overblik og forståelse for det, vi tester.